ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ

ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອບ

ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອບ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍ ຕໍ່ອຸປະກອນການຫຼິ້ນກ໊ອບ, ຖົງກ໊ອບ ແລະ ອຸປະກອນການຫຼິ້ນກ໊ອບອື່ນໆ ທີ່ເປັນຂອງຜູ້ເອົາປະກັນ ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນອາຄານ ຫຼື ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ອື່ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ອັກຄີໄພ, ຖືກລັກ, ການງັດເຂົ້າເຮືອນ, ການປູ້ນ ຫຼື ການລັກ. ການປະກັນໄພນີ້ຍັງຄຸ້ມຄອງເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ເຮັດການປະກັນໄພ ທີ່ຢູ່ໃນບັນດາຮ້ານຂາຍອຸປະກອນການຫຼິ້ນກ໊ອບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອັກຄີໄພ, ຖືກລັກ, ການງັດເຂົ້າເຮືອນ, ການປູ້ນ ຫຼື ການລັກ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງການບາດເຈັບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕາມກົດ ໝາຍຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມໃນທຸກໆ ກໍລະນີອຸປະຕິເຫດ ທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພເປັນຕົ້ນເຫດ ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນກ໊ອບ ຫຼື ຝຶກຊ້ອມກ໊ອບ ໃນສະໜາມກ໊ອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ.

ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພຫາກສາມາດເຮັດຄະແນນໄດ້ໂຮນອິນວັນ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຫຼິ້ນກ໊ອບໃນສະໜາມກ໊ອບທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ນຢືນປະເພດຄຳ, ການປະກັນໄພນີ້ຍັງຈ່າຍບັນດາລາຍຈ່າຍໃນການກິນດື່ມຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງໂອກາດດັ່ງກ່າວ.

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ