ປະກັນ ອັກຄີໄພ ແລະ ໄພເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ

ປະກັນ ອັກຄີໄພ ແລະ ໄພເພີ່ມເຕີມອື່ນໆ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຮືອນ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດໃຊ້ເວລາລົງທືນເປັນເວລາຍາວນານສົມຄວນ, ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊັບສິນຂອງທ່ານ. ການປະກັນໄພອັກຄີໄພຈະປົກປ້ອງຊັບສິນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອັກຄີໄພ, ຟ້າຜ່າ ແລະ ໄພຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລະເບີດ, ນ້ຳຖ້ວມ, ລົມພາຍຸ, ແຜ່ນດິນໄຫວ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກພາຫະນະຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອ່າງເກັບນໍ້າແຕກ ຫຼື ການລົ້ນຂອງຖັງເກັບນ້ຳ, ອຸປະກອນ ຫຼື ທໍ່ນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ.

ການຄຸ້ມຄອງເພີ່ມເຕີມສໍາລັບປະກັນອັກຄີໄພ, ທ່ານສາມາດເລືອກລາຍການອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້:
+ ເຮືອບິນ.
+ ແຜ່ນດິນໄຫວ.
+ ການລະເບີດ.
+ ນໍ້າຖ້ວມ.
+ ການຮົ່ວຂອງນຳ້.
+ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຖືກກະທົບ.
+ ການຈາລະຈົນ ແລະ ການປະທ້ວງ.
+ ຄວັນໄຟ.
+ ການເຜົາໄຫມ້ທີ່ເກີດເອງ.
+ ການຍຸບຕົວຂອງພື້ນດິນ ແລະ ດິນເຈື່ອນ. 
+ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກ ການທາລຸນນະກໍາ ແລະ ການຖືກປອງຮ້າຍ.
+ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກນໍ້າ.
+ ພາຍຸລົມ.

ດາວໂຫລດ

ເອກະສານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ