ກ່ຽວກັບປະກັນໄພຂອງ ຟໍເຕ

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ 44%

ໃນປີ 2019, ຍອດປະກັນໄພທັງໝົດ ແມ່ນ 44,7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຊິ່ງມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນພາກສ່ວນປະກັນໄພລົດ, ປະກັນໄພທົ່ວໄປ, ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແລະ ປະກັນໄພຊັບສິນ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ຈັດຢູ່ໃນລະດັບ A+:

ຟໍເຕ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃນລະດັບ AA ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມອາດສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າສິນທົດແທນ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ B ໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍການຈັດອັນດັບ ຂອງ Global Credit Rating Co. (2020).

ຖືກຮັບຮອງໃຫ້ເປັນ

ໃນປີ 2020, ອົງກອນການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ Global Banking & Finance Review ໄດ້ຈັດໃຫ້ ຟໍເຕ ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພທົ່ວໄປທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ.

ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ

ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເອເຊຍ ສູ່ ຢູໂຣບ ແລະ ອັງກິດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ ຮັບປະກັນການແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ ທີ່ເທົ່າທຽມມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

ຜະລິດຕະພັນ ຂອງພວກເຮົາ

ປະກັນໄພ ການຂີ້ລັກງັດແງະ
ປະກັນໄພ ບັນຫາລົບກວນທາງທຸລະກິດ
ປະກັນໄພຮອບດ້ານ ຜູ້ຮັບເໝົາ/ການຕິດຕັ້ງ
ປະກັນໄພ ຄວາມສັດຊື່
ປະກັນ ອັກຄີໄພ
ປະກັນໄພ ນັກຫຼິ້ນກ໊ອຟ
ປະກັນໄພ ສິນຄ້າລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງ
ປະກັນສຸຂະພາບ
ປະກັນໄພ ການຂົນສົ່ງ
ປະກັນໄພ ເງິນຕາ
ປະກັນໄພ ລົດ
ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງຮອບດ້ານຂອງຊັບສິນ
ປະກັນໄພ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງແພ່ງຕໍ່ສາທາລະນະ
ປະກັນໄພ ໂຮງງານ ແລະ ເຄື່ອງຈັກຂອງຜູ້ຮັບເໝົາ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງພວກເຮົາ

ລູກຄ້າ ຂອງພວກເຮົາ